svara

Upplagd

tryck

märk ann. som favorit Swedish><German/French/Dutch Language Exchange? dölj den här annonsen visa

Hej,

Jag later efter en svensk samtalspartner för att öva Svenska. Jäg är lingvist/översättere och tala engelska (modersmål), franska, hollandska, och tyska. Om du skulle vijla öva din konversations-färdigheter på ett av dessa språk, skulle vi kunna hjälpa varandara (gratis). Jag tänkte att vi kunna möta en eller två gånger i veckan på Skype.

Det vore idealiskt att du kunde redan tala språk minst på mellanliggande nivå.

Vänliga hälsningar, Ryan
  • kontakta mig INTE med oombedda tjänster eller erbjudanden

annons-id: 6438007824

upplagd:

uppdat.:

bäst på [?]